VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Video] Kế hoạch vay, trả nợ công của Chính phủ năm 2020 ra sao?

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1130/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020. Trong đó, dự kiến kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020, vay của Chính phủ đạt 501.461 tỷ đồng, gồm: vay trong nước 394.040 tỷ đồng và vay nước ngoài 107.421 tỷ đồng.

[Video] Cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020

[Video] Nhìn lại kết quả tích cực trong công tác quản lý, kiểm soát nợ công

Hội thảo lấy ý kiến về Dự án Luật Quản lý nợ công

Hội nghị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra lĩnh vực quản lý nợ công

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM