VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Video] Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết với những sửa đổi, bổ sung theo hướng đảm bảo chính sách thuế rõ ràng, minh bạch.

[Video] Toàn cảnh thị trường bảo hiểm 10 tháng năm 2020

[Video] Tình hình thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2020

[Video] Dự kiến chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020 - 2022

[Video] Những thay đổi trong chính sách cấp visa của Hàn Quốc cho công dân Việt Nam

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM