VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Video] Thẻ căn cước công dân gắn chip có gì đặc biệt?

Đến ngày 1/7/2021, khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ được cấp cho người dân. Thẻ căn cước công dân mới là tài nguyên dùng chung cho các bộ, ngành khi khai thác thông tin, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân trong thực hiện các giao dịch dân sự và góp phần xây dựng chính phủ điện tử.

[Video] Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội

[Video] Năm 2020: Đồng loạt cấp thẻ Căn cước công dân trên cả nước

[Video] Công dân có thể đăng ký cấp căn cước công dân trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM