VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Video] Thường trực Chính phủ thảo luận về tình hình nợ công

Chiều ngày 18/2, Thường trực Chính phủ đã thảo luận về Dự thảo Báo cáo Quốc hội tình hình vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

[Video] Dự kiến chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020 - 2022

[Video] Kế hoạch vay, trả nợ công của Chính phủ năm 2020 ra sao?

[Video] Cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020

[Video] Nhìn lại kết quả tích cực trong công tác quản lý, kiểm soát nợ công

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM