VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Video] Trái phiếu chính phủ hút đầu tư

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước vừa phát hành đã huy động được 15.750 tỷ đồng, lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 10.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn.

Trái phiếu chính phủ các kì hạn đều hút khách

Cảnh báo ngân hàng tập trung vốn vào bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp

[Video] Doanh nghiệp bất động sản hút vốn qua kênh trái phiếu

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM