Miễn, giảm, gia hạn hơn 17.000 tỷ đồng tiền thuế

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo tin từ Cục Tin học và Thống kê tài chính, tổng số tiền thuế miễn, giảm, gia hạn trong tháng 10/2012 theo Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ ước vào khoảng 3.180 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 10/2012, cơ quan thuế đã xử lý miễn, giảm, gia hạn gần 17.375 tỷ đồng tiền thuế và thu ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp. Trong đó, gia hạn tiền thuế GTGT tháng  4, tháng 5 và tháng 6/2012 cho khoảng 190.000 doanh nghiệp với số tiền khoảng 11.125 tỷ đồng; gia hạn tiền nợ thuế cho 77.300 doanh nghiệp với số tiền 3.327 tỷ đồng.

Cũng tính đến hết tháng 10/2012, cơ quan thuế đã gia hạn tiền sử dụng đất cho trên 340 doanh nghiệp với số tiền gần 2.470 tỷ đồng; giải quyết giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho 3.610 doanh nghiệp với số tiền 445 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng giải quyết miễn và hoàn thuế môn bài năm 2012 cho 33.510 hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối, với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Trong tháng 10/2012, cơ quan thuế các địa phương tiếp tục tiếp nhận và xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp kê khai bổ sung gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT phải nộp trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2012; tiếp tục gia hạn thời hạn nợ thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền sử dụng đất năm 2012; miễn thuế môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối; giảm 50% tiền thuê đất năm 2012.

Tính đến hết tháng 10/2012 về cơ bản, ngành thuế đã triển khai xong các giải pháp miễn thuế, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế và một số khoản thu ngân sách nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Bộ Tài chính đang tích cực rà soát, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các chính sách về thuế, phí và chế độ thu nhằm khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu và phù hợp với cam kết hội nhập.