Một số hình ảnh nổi bật của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với ngành Tài chính qua các thời kỳ

Thiết kế: Gia Hân

Trong suốt chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển (28/8/1945-28/8/2022), ngành Tài chính Việt Nam luôn vinh dự và tự hào nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của nhiều thế hệ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ... Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự động viên quý báu đó là nguồn cổ vũ to lớn để lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Tài chính hăng hái thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi giai đoạn đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Video nổi bật