Một số quy định với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 28/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng này.

Một số quy định với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn