Một số vướng mắc trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lí thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu, trong quá trình nghiên cứu để triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013), đơn vị đã gặp một số vướng mắc.

 Một số vướng mắc trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lí thuế
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu. Nguồn: internet

Theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 42 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế, một trong những điều kiện để nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được hưởng ân hạn thuế 275 ngày là phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu thắc mắc rằng quy định nêu trên có áp dụng đối với trường hợp nguyên liệu nhập khẩu sau đó thuê đơn vị khác gia công hay không. Trong khi chờ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu tạm thời hướng dẫn các chi cục không áp dụng thời gian ân hạn thuế 275 ngày đối với trường hợp này.

Bên cạnh đó, việc xác định cơ sở sản xuất theo quy định nêu trên hiện cũng chưa có hướng dẫn cụ thể để xác định doanh nghiệp đi thuê cơ sở sản xuất có được tính là có cơ sở sản xuất hay không. Cơ quan Hải quan có phải kiểm tra cơ sở sản xuất hay dựa trên văn bản giải trình, chứng minh cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để thực hiện.

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế cũng không quy định thời hạn nộp thuế đối với mặt hàng dầu thô xuất khẩu. Trong khi chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu tạm thời hướng dẫn các chi cục áp dụng thời hạn nộp thuế đối với mặt hàng này như quy định tại Khoản 3 điều 42 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế.

Ngoài ra, đối với các trường hợp mang hàng về bảo quản, điểm c khoản 3 Điều 42 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế cũng chỉ quy định đối với các trường hợp trước thông quan hoặc giải phóng hàng hóa, không quy định đối với trường hợp mang hàng về bảo quản.

Như vậy, trong trường hợp cơ quan Hải quan cho phép doanh nghiệp mang hàng về bảo quản thì doanh nghiệp có phải thực hiện thời hạn nộp thuế như quy định nêu trên hay không. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo các các chi cục yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thời hạn nộp thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 42 đối với các trường hợp mang hàng về bảo quản.