Mục tiêu 2013: Tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn

VnEconomy

Đây là mục tiêu được đưa ra tại báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và dự kiến kế hoạch năm sau của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội sáng 10/10.

Mục tiêu 2013: Tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn
Đặt tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô lên đầu tiên tại mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 là GDP tăng khoảng 5,5%, CPI khoảng 7-8%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 124,3 tỷ USD, nhập siêu ở mức 8%, bội chi ngân sách không quá 4,8% GDP và tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 30% GDP.

Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng vẫn là giải pháp số một được xác định cần tập trung thực hiện trong năm sau. Theo đó, lãi suất tín dụng sẽ được hạ phù hợp với mức giảm lạm phát, bảo đảm tăng dư nợ hợp lý để doanh nghiệp tiếp cận được vốn.

Báo cáo cũng cho biết sẽ tăng cường quản lý hoạt động của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, bảo đảm tính thanh khoản và an toàn hệ thống. Có biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn, đủ sức răn đe các hành vi gian lận, thiếu minh bạch, cung cấp thông tin sai lệch đối với các hoạt động tín dụng.

Chính sách tài khóa, trong sự hài hòa với chính sách tiền tệ được nhấn mạnh trong kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu chi ngân sách, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư của Nhà nước và đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp, cơ cấu lại nợ công, nợ quốc gia, nợ Chính phủ… cũng sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo dư nợ trong giới hạn an toàn, giảm thiểu nghĩa vụ nợ và hạn chế rủi ro.

Chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đối với giá điện, than, xăng, dầu… thêm một lần được khẳng định thực hiện nhất quán, đảm bảo công khai minh bạch trong điều hành giá các mặt hàng nhà nước định giá để tạo sự đồng thuận xã hội.

Với giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ sẽ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất hợp lý. Thực hiện các giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp giảm hàng tồn kho.

Bàn về triển vọng kinh tế 2013 tại các diễn đàn gần đây , nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, tăng trưởng có thể chỉ đạt ở mức 4-5% nếu như tổng cầu và đầu tư giữ được như trong năm 2012.