Mỹ: Phát triển lại kính áp tròng điện tử có khả năng... chỉ đường

Theo vnexpress.net

Tích hợp chip, mạch, GPS giúp kính áp tròng có khả năng chỉ đường, kiểm tra thông tin... thiết bị do trường đại học Washington đang nghiên cứu phát triển.

Xem thêm

Video nổi bật