Mỹ tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ suy thoái

Theo Gafin

Kinh tế Mỹ mất đà tăng trưởng khi chi tiêu chính phủ, xuất khẩu giảm.

Mỹ tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ suy thoái

Theo số liệu vừa công bố, kinh tế Mỹ tăng trưởng âm 0,1% trong quý IV/2012 do xuất khẩu giảm, chi tiêu chính phủ cũng giảm. Kết quả này trái ngược với dự báo của giới chuyên gia rằng Mỹ sẽ tăng trưởng 1% trong quý IV. Đây là quý tăng trưởng âm đầu tiên của Mỹ kể từ quý II/2009.

Trong quý IV, chi tiêu chính phủ giảm 6,6%, xuất khẩu giảm mạnh hơn nhập khẩu. Một trong những yếu tố lạc quan là chi tiêu tiêu dùng tăng 2,2%, cao hơn so với quý II và III.

Cả năm 2012, GDP của Mỹ tăng 2,2% so với 1,8% năm 2011 và 2,4% trong năm 2010.