Năm 2013, Eurowindow đẩy mạnh chiến lược sản phẩm uPVC cho công trình nhà riêng

Theo Eurowindow.biz

(Tài chính) Ngày 7/5/2013, Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 và quyết định một số vấn đề quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2013, Eurowindow đẩy mạnh chiến lược sản phẩm uPVC cho công trình nhà riêng
Tổng Giám đốc Eurowindow Nguyễn Cảnh Hồng báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013. Nguồn: Eurowindow.biz
Năm 2012 được coi là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và với thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng nói riêng, thực trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các công ty trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

Bối cảnh đó đã ảnh hưởng không thuận lợi đến các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012, tuy nhiên Eurowindow vẫn đạt chỉ tiêu kế hoạch và tăng trưởng hơn so với năm 2011 là 4,6%.

Trong cơ cấu doanh thu của năm 2012, dòng sản phẩm nhôm và vách nhôm kính lớn đã tăng từ tỷ trọng 31% trong doanh thu của năm 2011 lên 46%. Sản phẩm cửa uPVC vẫn gần như giữ vững được kết quả như năm ngoái, mặc dù không tăng trưởng nhiều nhưng Đại hội đồng cổ đông xác định: sản phẩm cửa uPVC dành cho gia đình sẽ là chiến lược của công ty trong năm 2013.

Năm 2013, Eurowindow đẩy mạnh chiến lược sản phẩm uPVC cho công trình nhà riêng - Ảnh 1
Các đại biểu tham dự cuộc họp đã nghe ông Nguyễn Năng Hường - Giám đốc Tài chính công bố báo cáo tài chính năm 2012. Nguồn: Eurowindow.biz

Trong 3 tháng đầu năm nay, lợi nhuận bán hàng của sản phẩm cửa Eurowindow đã đạt 25 tỷ, trong đó chủ yếu là của cửa uPVC, dự báo một tín hiệu tương đối khả quan.

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và dự báo tình hình kinh tế năm 2013, Đại hội đồng cổ đông đã đề ra chỉ tiêu doanh số năm nay đạt 1.979 tỷ đồng, doanh thu là 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 101,8 tỷ đồng.