Năm 2015: Vinachem đặt mục tiêu doanh thu trên 49.000 tỷ đồng

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam (Vinachem) đặt mục tiêu doanh thu 49.240 tỷ đồng, tăng 7% so với 2014, tăng 5% tiền lương cho người lao động.

Năm 2015: Vinachem đặt mục tiêu doanh thu trên 49.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015, ngày 17/1, năm 2014 Vinachem phải đối mặt nhiều khó khăn như sức ép giảm giá từ 6-14% với hầu hết sản phẩm phân bón, tình trạng hàng giả, gian lận thương mại…

Tuy nhiên, Vinachem vẫn giữ được sản xuất ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 42.392 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2013. Doanh thu đạt 46.016 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2013. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 507 triệu USD, trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 231 triệu USD, tăng 5,4% so với năm 2013.

Lợi nhuận của năm 2014 ước đạt 2.776 tỷ đồng. Tổng số cán bộ nhân viên làm việc trong tập đoàn là 27.000 người có việc làm ổn định, thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Vinachem đã thực hiện cổ phần hóa xong Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản Miền Nam, Công ty TNHH MTV DAP-Vinachem và Công ty Hơi kỹ nghệ Que hàn. Ba công ty khác là Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu hóa chất, Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đang tiến hành việc xác định giá trị doanh nghiệp và sẽ hoàn thành công tác cổ phần hóa trong năm 2015.

Năm 2015, Vinachem đặt mục tiêu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 45.446 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2014. Doanh thu đạt 49.240 tỷ đồng, tăng 7% so với 2014. Lợi nhuận không thấp hơn năm 2014 và phấn đấu năm 2015 tăng 5% tiền lương cho người lao động.

Tập đoàn sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm hàng tồn kho; tham gia tích cực vào bình ổn thị trường trong nước, đảm bảo cân đối lớn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá; phát triển thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.