Năm 2017: Bao phủ 100% bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

PV.

Ngày 16/8/2016, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 3072/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về công tác triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công văn nêu rõ, phấn đấu năm 2017 đạt chỉ tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên có BHYT theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện mục tiêu này, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên đối với các nhà trường, trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên; ngành Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp Luật về BHYT; phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tăng cường thông tin tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Trên cơ sở dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình, thực hiện rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT để phối hợp với các nhà trường vận động mua thẻ BHYT.

Thứ ba, ngay trong tháng 8 năm 2016, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT đến tất cả các nhà trường; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 2 và quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT/BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi khi học sinh, sinh viên tham gia BHYT.