Nâng chất lượng dịch vụ hành khách của cảng hàng không

PV.

Hãng hàng không có trách nhiệm phục vụ nước uống nếu chậm từ 2 tiếng trở lên và đồ ăn nếu chậm từ 3 tiếng trở lên... là những quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung quy định chất lượng dịch vụ hành khách của cảng hàng không tại Thông tư 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/8/2014. Thông tư có hiệu lực từ 01/11/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải quy định trong mọi trường hợp hãng hàng không phải thực hiện các nghĩa vụ dưới đây khi hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị chậm, hoãn hoặc hủy chuyến mà không được miễn trừ như quy định hiện hành:

Hãng hàng không có trách nhiệm phục vụ nước uống nếu chậm từ 2 tiếng trở lên và đồ ăn nếu chậm từ 3 tiếng trở lên.

Đối với trường hợp hành khách bị chậm từ 06 tiếng trở lên, trong khoảng thời gian từ 7h đến trước 22h đêm, thì phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không.

Trường hợp chậm 06 tiếng trở lên, trong khoảng thời gia từ 22h đến trước 7h ngày hôm sau, thì phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách.

Đồng thời, các hãng hàng không có trách nhiệm chuyển đổi hành trình cho hành khách trong phạm vi cung cấp dịch vụ của hãng hàng không để hành khách tới điểm cuối của hành trình một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.