Nâng mức dự trữ tiền mặt phục vụ Tết Quý Tỵ

Văn Chính (chínhphu.vn)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ nâng mức dự trữ tiền mặt tại các chi nhánh NHNN nhằm bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Quý Tỵ.

Nâng mức dự trữ tiền mặt phục vụ Tết Quý Tỵ
Tiền lẻ vẫn đang song hành với tiền mệnh giá lớn

Theo ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành Kho quỹ NHNN, NHNN đã có các phương án tiền mặt cho dịp Tết Quý Tỵ, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt.

Để chủ động điều hòa tiền mặt về số lượng và cơ cấu loại tiền, NHNN đã điều chuyển đến chi nhánh NHNN tại các tỉnh và thành phố nhằm nâng mức dự trữ tiền mặt, đặc biệt ưu tiên các địa phương có mức thu - chi tiền mặt cao và tập trung nhiều máy ATM như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương. Việc điều chuyển tiền mặt phục vụ Tết Quý Tỵ hoàn thành trong tháng 1/2013.
Để đảm bảo an toàn, NHNN đã chỉ đạo các chi nhánh phối hợp với công an địa phương để tăng cường bảo vệ nơi giao dịch, kho tiền và vận chuyển tiền, kiểm tra thường xuyên các phương án bảo vệ, nhất là chống đột nhập, cướp...

Đối với nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ phục vụ cho Tết, theo ông Nguyễn Chí Thành cho biết, do tập quán và thói quen sử dụng tiền mới để mừng tuổi trong dịp Tết của người dân, NHNN sẽ đưa ra một lượng tiền mới nhất định. Việc cung ứng tiền mới cho các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố dựa trên cơ sở doanh số thu-chi tiền mặt của từng chi nhánh.