Bảo tàng Nghệ thuật Lourve (Pháp)Bảo tàng Quốc gia Anh (Vương Quốc Anh)Bảo tàng Lịch sử Người Do Thái (Mỹ)Bảo tàng Nghệ thuật Museum de Fundatie (Hà Lan)Bảo tàng Nghệ thuật Stadel (Đức)Bảo tàng Hoàng gia Ontario (Canada)Bảo tàng Nghệ thuật MoMA PS1 (Mỹ)Bảo tàng Nghệ thuật Moritzburg (Đức)Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Tate (Vương quốc Anh)Bảo tàng Quân sự Đức (Đức)

Ngắm nhìn 10 bảo tàng cũ mà mới

Theo Lê Công Vũ/reatimes.vn

Những bảo tàng dưới đây là giao điểm của cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tin nổi bật