Ngân hàng hưởng bao nhiêu % chênh lệch lãi suất?

Duy Cường (VnEconomy)

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2012 của 6 ngân hàng lớn đang niêm yết trên thị trường chứng khoán cho thấy, mảng tín dụng (thu nhập lãi thuần) đang chiếm từ 79% nguồn thu của các nhà băng.

9 tháng năm 2012, nguồn thu từ mảng tín dụng của Vietinbank, Vietcombank, ACB, Sacombank, Eximbank và Ngân hàng Quân đội (MBB) mang về khoản lãi thuần lên tới 41.109 tỷ đồng.

Trong đó, Vietinbank dẫn đầu với 13.724 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, Vietcombank (8.503 tỷ đồng, giảm 7%), ACB (5.303 tỷ đồng, tăng 16%), Sacombank (4.706 tỷ đồng, tăng 13%), Eximbank (4.045 tỷ đồng, tăng 9%), MBB (4.827 tỷ đồng, tăng 30%).
Ngân hàng hưởng bao nhiêu % chênh lệch lãi suất?
Tỷ lệ lãi biên (NIM) của các ngân hàng

Những con số trên không chỉ cho thấy sự tuyệt đối về tỷ trọng nguồn thu từ mảng tín dụng mang lại, mà nó còn cho thấy, bất chấp những biến động lãi suất trên thị trường, nguồn thu mảng tín dụng vẫn tăng trưởng mạnh ở 4 ngân hàng ACB, Sacombank, Eximbank và MBB.

Trong khi nguồn thu từ mảng tín dụng tiếp tục tăng ở nhiều ngân hàng thì tăng trưởng tín dụng mới bắt đầu tăng tốc ở quý 3 năm nay. Điều này cho thấy, ở nhiều ngân hàng, dư nợ các khoản vay cũ mới là nguồn thu chính của họ trong mảng tín dụng.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng năm nay, MBB đang dẫn đầu tốc độ tăng trưởng tín dụng với 9,7%, kế đến là Vietcombank (8,6%), Sacombank (8,1%), Vietinbank (2,6%). Riêng ACB không tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng và tín dụng tại Eximbank thì giảm tới gần 15%.

Ngân hàng hưởng bao nhiêu % chênh lệch lãi suất? 1
Một số chỉ tiêu tài chính của các ngân hàng 9 tháng năm 2012 (đơn vị: tỷ đồng)
Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng


Ở một chỉ tiêu khác thu hút sự chú ý của dư luận là việc ngân hàng đang hưởng chênh lệch bao nhiêu phần trăm giữa lãi suất huy động và cho vay, hay còn gọi là tỷ lệ lãi biên (NIM).

Theo tính toán của VnEconomy, NIM của 6 ngân hàng lớn niêm yết nêu trên đạt trung bình ở mức 4,1%, thấp hơn mức trung bình 4,3% của năm 2011 nhưng cao hơn mức 3,6% và 3,5% của các năm 2010 và 2009.

Trong quý 3/2012, NIM của Vietcombank đạt 3%, Sacombank (5,2%), MBB (5,1%), cho thấy mức tăng trưởng so với quý 2/2012. Ngược lại, NIM tại Vietinbank (4,6%), ACB (3,2%), Eximbank (2,8%) đang cho thấy mức suy giảm so với quý 2.

Xét trong 9 tháng năm 2012, NIM của Vietinbank đạt 4,3%, Vietcombank (3%), ACB (3,5%), Sacombank (4,8%), Eximbank (3,8%), MBB (4,9%). So với năm 2011, NIM của Vietinbank và Vietcombank suy giảm đáng kể, trong khi NIM của ACB, Eximbank, MBB tăng nhẹ, riêng NIM tại Sacombank không thay đổi.