Ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk chống thất thu thuế trong kinh doanh cà phê

PV.

(Tài chính) Công tác chống thất thu thuế ở Đắk Lắk thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung tình trạng thất thu vẫn còn xảy ra. Để hoàn thành tốt kế hoạch thu ngân sách nhà nước của Tỉnh năm 2013, Ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm chống thất thu thuế nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh cà phê nói riêng.

Hội nghị sơ kết công tác thuế tỉnh Đắk Lắk quý I/2013
Hội nghị sơ kết công tác thuế tỉnh Đắk Lắk quý I/2013
Số thu thuế sụt giảm

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, kết quả thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2013 ước đạt trên 778 tỷ đồng, đạt 19,9% dự toán pháp lệnh năm 2013, bằng 72,8% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó các khoản thu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2012 là: thu từ khu vực quốc doanh trung ương tăng 19,6%;  khu vực quốc doanh địa phương tăng 31,5%; thuế thu nhập cá nhân tăng 3,3%; thuế bảo vệ môi trường tăng 43,7%; lệ phí trước bạ tăng 26,5%; phí và lệ phí tăng 14%. Các khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng 63,2%, thu vực ngoài quốc doanh bằng 50,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, so với mức thu cùng kỳ năm 2012 thì công tác thu ngân sách nhà nước quý I năm 2013 đạt thấp cả về tiến độ thực hiện dự toán và tốc độ tăng trưởng thu. Mức thu đạt thấp chủ yếu là khu vực ngoài quốc doanh và đặc biệt là thu từ hoạt động kinh doanh cà phê, nông sản.

Nguyên nhân dẫn đến công tác thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2013 đạt thấp, chủ yếu là do tình hình khó khăn chung về kinh tế, nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng của các đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phát sinh trong 3 tháng đầu năm đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012, nhất là thu thuế giá trị gia tăng từ mặt hàng cà phê, nông sản.

Các hành vi trốn thuế, lách thuế trong kinh doanh cà phê

Bên cạnh việc lợi dụng quy định cho phép lập bảng kê mua hàng hóa là nông sản của người trực tiếp sản xuất bán ra, trong thời gian gần đây, qua kiểm tra đối chiếu, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk và các chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố đã phát hiện một số hình thức gian lận khác của các doanh nghiệp dẫn đến thất thuế trong lĩnh vực  kinh doanh cà phê. Cụ thể:

- Mua cà phê giá cao hơn giá giao dịch trên thị trường sau đó bán với giá thấp hơn giá mua cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh (tham gia trong hệ thống DN mua, bán hóa đơn bất hợp pháp);

- Có một số cơ sở thành lập nhưng không có kho hàng (không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa) mục đích nhằm bán hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào cho các DN khác, khi phát hiện thì bỏ trốn;

-Một số cơ sở kinh doanh khi có số tiền thuế nợ lớn thì ngưng, nghỉ kinh doanh hoặc thành lập DN mới nhằm chiếm đoạt số tiền thuế nợ;

- Một số cơ sở thành lập có dấu hiệu mua bán hoá đơn với số thuế lớn sau đó bỏ trốn;

- Một số đơn vị sử dụng hoá đơn chứng từ không hợp pháp vận chuyển cà phê ra khỏi Tỉnh, không xuất hoá đơn bán hàng theo quy định; dùng trực tiếp hoá đơn của đơn vị bán cà phê để vận chuyển hàng đi bán không đúng quy định.

Kiên quyết chống thất thu thuế

Các hành vi trên đã gây thất thu cho ngân sách, đồng thời ảnh hưởng xấu đến các cơ sở kinh doanh làm ăn chân chính, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế cho ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh cà phê và đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế, hạn chế thấp nhất tình trạng gian lận, trốn thuế, nhất là thuế đối với hoạt động kinh doanh cà phê, vừa qua UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh cà phê.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo ngành thuế triển khai nhiều biện pháp chống các hành vi trốn thuế trên lĩnh vực kinh doanh nông sản, kiểm soát việc sử dụng bảng kê mua hàng hóa từ người trực tiếp sản xuất và kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu. Trên cơ sở đó có kế hoạch kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp không đạt tỷ lệ theo ngưỡng đề ra nhằm phát hiện những gian lận trốn thuế để xử lý truy thu, phạt theo luật định.

Để hoàn thành tốt kế hoạch thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2013 và chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng  trong hoạt động kinh doanh buôn bán cà phê, vừa qua Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng đã mời các Chi cục Thuế quản lý nhiều doanh nghiệp kinh doanh cà phê, nông sản “ma” về Cục Thuế họp bàn các giải pháp xử lý khắc phục, đồng thời chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã và thành phố kết hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý chống thất thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh cà phê; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và cung cấp dịch vụ hỗ trợ để giúp các tổ chức cá nhân nộp thuế, hiểu rõ chính sách thuế, giảm thiểu các đối tượng vi phạm các luật thuế, góp phần nâng cao tính tự giác, ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế trong việc tự tính thuế, tự khai và tự nộp thuế vào ngân sách nhà nước; Thường xuyên kết hợp với các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá mua cà phê theo từng thời điểm; Tăng cường công tác kiểm tra tại các điểm mua cà phê, ngăn chặn, xử lý các hành vi tranh mua tranh bán, mua cao bán thấp, thành lập các doanh nghiệp trá hình để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước của Tỉnh năm 2013./.