Ngành thuế tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào công tác quản lý thuế

Minh Thiện

Để triển khai ứng dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong ngành thuế, ngay từ cuối năm 2011, Cục Thuế tỉnh đã tìm hiểu và ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn quản lý và Phát triển doanh nghiệp Á Châu. Qua đó, Cục Thuế phối hợp với công ty này triển khai tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ công chức thuế thuộc ngành thuế tỉnh về những nội dung cơ bản cũng như cách thức và các bước tiến hành thực hiện quy trình, tủ tục trong suốt quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào công tác quản lý thuế của đơn vị.

Ngành thuế tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào công tác quản lý thuế

Xác định hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình cải cách hiện đại hóa ngành thuế tỉnh. Vì Hệ thống này, sẽ trực tiếp làm giảm các thủ tục hành chính thuế và mang lại nhiều tiện ích nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế một cách khoa học, hợp lý, đúng luật, đồng thời giúp lãnh đạo ngành thuế có thể kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của từng bộ phận trong nội bộ cơ quan thuế, để có những chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, tránh được những sai sót trong quá trình chỉ đạo công tác thu cũng như công khai, minh bạch khi giải quyết các thủ tục hành chính thuế. Nên ngay khi có chủ trương và ký hợp đồng với đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, lãnh đạo ngành thuế tỉnh thường xuyên đôn đốc chỉ đạo cho các các phòng chuyên môn liên quan và các Chi cục thuế trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn quản lý và Phát triển doanh nghiệp Á Châu tiến hành ra soát các quy trình thủ tục để xây dựng một quy trình chuẩn, phù hợp nhất đối với đơn vị của mình.  

Trên cơ sở đó, ngày 31 tháng 7 vừa qua, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 901: 2008 tại Văn phòng Cục Thuế với  63 quy trình quản lý trên tất cả các nội dung nghiệp vụ của Cục Thuế tỉnh.

Đây chính là bước ngoặt trong việc thực hiện cải cách các thủ tục về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuế, đồng thời rút ngắn thời gian và chi phí đi lại cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh khi thực hiện nghĩa vụ thuế của mình đối với ngân sách nhà nước. Mặt khác, thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, sẽ giúp cán bộ, công chức ngành thuế tiếp nhận được các ý kiến phản hồi của người nộp thuế trong quá trình giải quyết, xử lý hồ sơ; kiểm soát được thái độ ứng xử của cán bộ, công chức đối với người nộp thuế, từ đó giúp người nộp thuế có thể giám sát được việc thực thi pháp luật của từng cán bộ công chức thuế, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ công chức thuế trong suốt quá trình thực thi công vụ của mình, tác động tích cực đến quá trình thu nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh.