Ngày 12/4: Huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất dưới 9,5%/năm

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Chiều 12/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Ngày 12/4: Huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất dưới 9,5%/năm
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.250 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,53-9,20%/năm. Kết quả, huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,80%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 950 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00-9,40%/năm. Kết quả, huy động 100 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,00%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có thành viên tham gia dự thầu nên không có trái phiếu trúng thầu tại kỳ hạn này.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,40-9,45%/năm. Kết quả, huy động 200 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 9,40%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Như vậy, với 1.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh huy động trong phiên ngày hôm nay, kể từ đầu năm 2013, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã huy động được tổng cộng 11.645 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.