Ngày 29/1, huy động 8.510 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với lãi suất dưới 9,5%/năm

Theo HNX

(Tài chính) Ngày 29/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 9.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (4.000 tỷ đồng), 3 năm (4.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ngày 29/1, huy động 8.510 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với lãi suất dưới 9,5%/năm
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 6.910 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,90-10,00%/năm. Kết quả, huy động 3.810 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,64%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,2%/năm).

 

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.885 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,20-10,23%/năm. Kết quả, huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,69%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,04%/năm).

 

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 2.320 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00-11,00%/năm. Kết quả, huy động 700 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 9,15%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,35%/năm).

 

Như vậy, trong phiên đấu thầu cuối cùng của tháng 1/2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 8.510 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ trúng thầu là 94,55% .