Nguồn vào dồi dào, tỷ giá ổn định

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Với diễn biến trong thời gian qua và chính sách linh hoạt của Chính phủ cũng như các yếu tố tác động trong thời gian tới, tỷ giá USD năm 2013 tương đối ổn định.

Nguồn vào dồi dào, tỷ giá ổn định
Người dân đã tin tưởng hơn vào VND. Nguồn: Chinhphu.vn
Diễn biến trong thời gian gần đây của giá USD có một điểm đáng lưu ý: Tốc độ tăng giá USD thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng giá tiêu dùng, tốc độ tăng giá vàng trong thời gian tương ứng.

Tháng 4/2013 với tháng 12/2010, giá USD tăng 1,63%, trong khi giá tiêu dùng tăng 29,22%, giá vàng tăng 15,65%. Bên cạnh đó, giá USD từ tăng cao và liên tục trong thời gian từ năm 2008-2010 đã tăng chậm lại năm 2011, rồi giảm trong năm 2012 và chỉ tăng thấp trong 4 tháng đầu năm 2013.

Diễn biến này có thể được nhìn nhận là sự ổn định, tuy chưa kéo dài như thời kỳ 1993-1996 (chỉ tăng 0,65%/năm) hay thời kỳ 1999-2007 (tăng 1,63%/năm).

Với phương thức điều hành không còn giật cục (điều chỉnh tỷ giá 6 tháng/lần như trước) mà thông qua tỷ giá giao dịch liên ngân hàng nên thị trường không còn tâm lý đầu cơ, lướt sóng, yếu tố quan trọng gây biến động giá USD.

Đáng chú ý là sự ổn định của giá USD diễn ra trong bối cảnh chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước với giá vàng trên thế giới khá lớn. Thông thường trước đây, khi có chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới (chỉ cần trên 1%) là gây ra biến động giá USD.

Nguyên nhân giúp giá USD ổn định là lạm phát từ năm 2012 đã giảm và trong 4 tháng đầu năm 2013 ở mức thấp nhất so với cùng kỳ 4 năm qua. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là tâm lý kỳ vọng lạm phát không còn như trước, khiến giảm việc găm giữ USD. Cùng với đó, lãi suất tiết kiệm bằng VND dù giảm nhưng vẫn còn cao gấp 3-4 lần lãi suất tiết kiệm bằng USD đã khuyến khích việc chuyển ngoại tệ sang VND. Bên cạnh đó, việc cung ứng USD cho các đối tượng đã được kiểm soát, nhất là đối với nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích hoặc cần kiểm soát.

Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là lượng ngoại tệ vào Việt Nam tiếp tục tăng. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2013 đạt 3,8 tỷ  USD, tăng 3,7%. Việc giải ngân nguồn ODA với tiến độ khá và lượng kiều hối tăng nhanh, cùng với thu nhập từ khách du lịch quốc tế trong 4 tháng đạt xấp xỉ 2,5 tỷ USD cũng là những yếu tố khiến tỷ giá ổn định hơn.

Sự ổn định của tỷ giá có tác động đến nhiều mặt, đặc biệt là kiềm chế lạm phát và khiến chi phí nguyên, nhiên, vật liệu (chi phí đẩy) tính bằng VND không tăng. Điều đó không chỉ tác động đến thị trường mà còn giúp cơ quan điều hành yên tâm hơn trong nhất quán với chủ trương ổn định tỷ giá.

Bên cạnh đó, sự ổn định của giá USD đã góp phần ổn định công nợ tính bằng VND, giảm áp lực cho doanh nghiệp trong việc trích lập dự phòng rủi ro tỷ giá góp phần giảm tình trạng đô la hóa nền kinh tế.

Với diễn biến trong thời gian qua và chính sách linh hoạt của Chính phủ, cũng như các yếu tố tác động trong thời gian tới, giá USD năm 2013 tương đối ổn định. Tuy vậy, tỷ giá vẫn có thể tăng cao nếu cơ quan chức năng không kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm tin đồn thất thiệt cũng như tình trạng nhập lậu, nhập siêu.