Nhu cầu vàng của Việt Nam giảm 17% trong quý I

Theo WGC/Dân Việt

Báo cáo của Hội đồng vàng Thế giới (WCG) cho biết, trong quý I, tổng đầu tư vàng thỏi và vàng xu của Việt Nam là 14,2 tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2012 là 17,4 tấn. Trong khi đó, nhu cầu với vàng trang sức là 4,4 tấn, giảm 12% so với quý I/2012. Nhu cầu vàng thỏi và trang sức nói chung đạt 18,6 tấn, giảm 17% so với mức 22,4 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu vàng của Việt Nam giảm 17% trong quý I
Nhu cầu đối với vàng trang sức và vàng thỏi của Việt Nam giảm trong quý I. Nguồn:Internet

Cùng với đà giảm chung của thế giới về nhu cầu vàng, trong quý I, nhu cầu đối với vàng trang sức và vàng thỏi của Việt Nam cũng giảm.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) vừa ra báo cáo về nhu cầu vàng thế giới trong quý I/2013. Theo báo cáo này, trong quý I, nhu cầu vàng thế giới giảm 13% xuống thấp nhất 9 năm còn 963 tấn trong quý I, từ 1.107,5 tấn cùng kỳ năm ngoái. Tổng nhu cầu đầu tư giảm 49% xuống còn 200,8 tấn, chủ yếu do các quỹ tín thác bán tháo gần 177 tấn vàng. Xét về giá trị, nhu cầu vàng thế giới giảm 50,5 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của WCG chỉ ra, trong quý I, tổng đầu tư vàng thỏi và vàng xu của Việt Nam là 14,2 tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2012 là 17,4 tấn. Trong khi đó, nhu cầu với vàng trang sức là 4,4 tấn, giảm 12% so với quý I/2012. Nhu cầu vàng thỏi và trang sức nói chung đạt 18,6 tấn, giảm 17% so với mức 22,4 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Xét về giá trị, đầu tư vàng thỏi và vàng xu quý I/2013 của Việt Nam đạt 745 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2012, giá trị mua vàng trang sức cũng giảm còn 229 triệu USD, từ 269 triệu USD năm ngoái. Tính chung, giá trị đầu tư vàng quý I của Việt Nam đạt 974 triệu USD, giảm 20% so với năm ngoái.

Trong vòng 12 tháng kết thúc vào cuối quý I/2013, nhu cầu vàng trang sức của Việt Nam là 10,8 tấn, tương ứng giảm 13% so với 12 tháng kết thúc vào cuối quý I/2012. Trong khi đó, nhu cầu vàng thỏi, vàng xu đạt 62,2 tấn, giảm 32%.

So với khu vực, trong khi các thị trường như Ấn Độ, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan tăng nhu cầu đầu tư vàng trang sức và vàng thỏi, vàng xu, thì nhu cầu tại Việt Nam giảm với lý do được cho là thu nhập khả dụng của người dân giảm và sự kiểm soát của Chính phủ đối với thị trường vàng.