Trên cơ sở đánh giá, nhận định tình hình thực tế, ngay từ những ngày đầu năm 2013, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực tham mưu với Chính phủ ban hành các Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013; Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ tài chính - NSNN được Chính phủ phân công.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành kiên quyết của Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương, sự ủng hộ và nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô được cải thiện. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,42% so với năm 2012, xấp xỉ mục tiêu đề ra. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm tăng 6,04% so với cuối năm 2012.

Đây là năm có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Xuất khẩu tăng nhanh, cân đối thương mại ổn định, đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam xuất siêu. Thu hút đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến 15/12/2013 có những chuyển biến tích cực, ước tính đạt 21,6 tỷ USD, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm trước... Mặc dù vậy, SXKD của nhiều DN vẫn còn hết sức khó khăn, công nghiệp tăng trưởng còn chậm, nợ xấu còn cao, số DN giải thể, ngừng hoạt động còn lớn...

Trong điều kiện hoạt động SXKD, tiêu thụ hàng hóa còn khó khăn, phải tiếp tục thực hiện miễn, giảm, giãn thuế để hỗ trợ DN thì nhiệm vụ NSNN năm 2013 được giao là khá nặng nề. Mặc dù vậy, thu năm 2013 vẫn đạt 101% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ; chi ngân sách đạt 100,8% dự toán, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội; Phấn đấu cả năm đạt và vượt mức đánh giá thu, chi ngân sách đã báo cáo Quốc hội; Nợ chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn.

Để đạt được kết quả thu, chi NSNN nêu trên, Ngành Tài chính đã triển khai tích cực các giải pháp chủ yếu sau:

1. Khẩn trương thực hiện các giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất – kinh doanh.

Đến nay, có gần 106,35 nghìn lượt DN được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), với trên 4.430 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn; Trên 85.000 lượt DN được gia hạn nộp thuế thu nhập DN (TNDN), với khoảng 3.020 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn. Giải pháp này đã góp phần, tạo điều kiện cho các DN vượt qua khó khăn, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT... với những quy định ưu đãi hơn cho người nộp thuế.

2. Tập trung điều hành thu tích cực, chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Về thu NSNN, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp uỷ và chính quyền địa phương, động viên và tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai nhiệm vụ thu mà Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã giao. Đồng thời, tập trung chỉ đạo hệ thống Thuế, hệ thống Hải quan:

(i) Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; chủ động đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, phát hiện kịp thời các khoản khai thác tăng thu, các địa bàn còn thất thu, để có biện pháp quản lý thu phù hợp;

(ii) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại các DN và các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại;

(iii) Đẩy nhanh việc xử lý nợ đọng thuế nội địa theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu năm 2013 giảm số nợ đọng xuống dưới 5% tổng số thu phát sinh;

(iv) Thực hiện đôn đốc thu đủ, thu kịp thời số tiền truy thu, tiền phạt, tiền nợ thuế vào NSNN và các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác;

(v) Chấn chỉnh công tác hoàn thuế; Thành lập các đoàn thanh tra về khấu trừ, hoàn thuế GTGT trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam bộ; Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát điều tra để trao đổi thông tin, điều tra khởi tố các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về thuế; Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Từ đó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2013.

Về điều hành chi NSNN, quán triệt chủ trương chặt chẽ, tiết kiệm, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013, với trọng tâm yêu cầu là các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của 7 tháng cuối năm 2013 (tổng số khoảng 3.100 tỷ đồng); Điều hành chi phù hợp với khả năng thu NSNN;

Hạn chế tối đa các khoản bổ sung ngoài dự toán ngân sách. Cơ quan tài chính các cấp và Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, đúng mục đích và đối tượng, hiệu quả (tính đến hết tháng 11/2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi đối với gần 495.900 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN; Đã phát hiện trên 53.050 khoản chi của gần 23.950 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; Tạm dừng chưa thanh toán với số tiền gần 1.000 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định);

Duy trì thường xuyên các đoàn thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách tại đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư; Kiểm tra thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở một số địa phương... để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã trình và được Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quan trọng này.

3. Tăng cường công tác quản lý giá, đặc biệt là giá xăng dầu, điện, than, giá dịch vụ giáo dục và y tế … theo cơ chế thị trường với lộ trình thích hợp, bảo đảm mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương trong công tác quản lý giá cả, thị trường; Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, tuỳ tiện; Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý giá trên địa bàn. Phối hợp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

4. Đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong năm 2013, trong điều kiện thu khó khăn, NSNN vẫn luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán, bao gồm cả chi đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; Đã đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách tăng lương cơ sở (từ 1.050.000 đồng/tháng lên 1.150.000 đồng/tháng) từ 1/7/2013 và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Bên cạnh đó, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp gần 60 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt; Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, Bộ Tài chính đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; các bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện rà soát, để loại bỏ các chính sách trùng lặp.

5. Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ để thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Về đầu tư công, Bộ Tài chính đã chủ động tham gia phối hợp với các bộ chức năng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, trái phiếu chính phủ; Sửa đổi quy định về hợp tác công tư; Thực hiện rà soát, hoàn thiện pháp lý, cơ chế chính sách về phân cấp và quản lý đầu tư công; Rà soát danh mục các dự án kết cấu hạ tầng quốc gia; Thực hiện thẩm tra việc phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2013.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán và DN bảo hiểm: tăng cường kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán có vấn đề về an toàn tài chính, thanh khoản; vi phạm các quy định về giao dịch, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư; Tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, thao túng giá chứng khoán; Tiếp tục đôn đốc thực hiện theo tiến độ các đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã được phê duyệt.

Đánh giá chung, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ tài chính – NSNN được giao khá nặng nề, nhưng toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra đối với công tác điều hành nhiệm vụ tài chính – NSNN.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương để phấn đấu tăng thu, điều hành chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, từng bước nâng cao kỷ luật kỷ cương tài chính; Triển khai tích cực các yêu cầu về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế... từ đó, góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Những giải pháp tài chính nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

(Tài chính) Nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 được thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước mặc dù có những chuyển biến tích cực, đúng hướng nhưng khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều. Yêu cầu từng bước tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn để khuyến khích đầu tư, sản xuất – kinh doanh (SXKD), đồng thời vẫn phải bảo đảm an sinh xã hội là yếu tố chính, chi phối công tác điều hành NSNN năm 2013.

Xem thêm

Video nổi bật