Những hành vi gian lận thuế sẽ bị ngăn chặn

Theo Công an Nhân dân

Lợi dụng chính sách đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực thuế, hải quan, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) đã dùng các thủ đoạn gian lận để trốn thuế Nhà nước.

Những hành vi gian lận thuế sẽ bị ngăn chặn
Tổng cục Thuế đã đề xuất các vi phạm hành chính thuế có tình tiết tăng nặng. Nguồn: Internet

Dự kiến,  từ ngày 1/7 tới, các hành vi vi phạm hành chính về thuế sẽ bị xử lý nghiêm và đây được xem là công cụ chế tài để ngăn chặn các hành vi gian lận về thuế của các DN…

Liên quan đến các vi phạm về lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế cũng vừa hoàn tất dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về thuế (dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2013). Dự thảo quy định rõ hành vi vi phạm hành chính về thuế gồm: vi phạm quy định về thủ tục thuế, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, trốn thuế, gian lận thuế...

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đã đề xuất các vi phạm hành chính thuế có tình tiết tăng nặng như: Vi phạm có tổ chức; vi phạm nhiều lần; vi phạm nhưng chưa bị xử phạt; tái phạm... Đối với những DN chậm nộp thuế không quá 90 ngày so với thời hạn quy định thì áp dụng mức phạt chậm nộp là 0,05%/ngày tính trên tổng số phạt chưa nộp. Nếu nộp quá thời hạn từ 90 ngày thì mức phạt là 0,07%/ngày...