Những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy trong 10 năm qua

Theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an, giai đoạn 2020-2022, trong vòng 10 năm qua, toàn quốc xảy ra 29.596 vụ cháy (gồm 26.699 vụ cháy nhà dân, cơ sở, phương tiện giao thông và 2.897 vụ cháy rừng). Nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy là do sự cố hệ thống, thiết bị điện 13.465 vụ (chiếm 45,5%); do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 7.717 vụ (chiếm 26,1%),...

Những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy trong 10 năm qua - Ảnh 1