Những sự thật về nghèo đói ở Mỹ

Theo TTVN/Bloomberg

46,2 triệu người Mỹ đang sống dưới mức nghèo đói – tỷ lệ tương đương với 15,7% dân số. Trong năm 2010, 10% người nghèo nhất có thu nhập bằng với mức thu nhập của năm 1994.

Những sự thật về nghèo đói ở Mỹ
Theo số liệu được Cục thống kê dân số Mỹ đưa ra gần đây, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm chạp và thị trường việc làm có rất ít tiến triển, gần 1/6 dân số nước Mỹ đang sống dưới mức nghèo khổ. Để vượt qua mức nghèo đói, 1 gia đình gồm 4 người phải có mức thu nhập tối thiểu là 22.811 USD/năm.

Những đồ thị dưới đây giúp khắc họa rõ hơn bức tranh miêu tả những khó khăn mà người dân Mỹ đang phải đối mặt:

46,2 triệu người Mỹ đang sống dưới mức nghèo đói – tỷ lệ tương đương với 15,7% dân số. Trong năm 2010, 10% người nghèo nhất có thu nhập bằng với mức thu nhập của năm 1994.

Những sự thật về nghèo đói ở Mỹ - Ảnh 1

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình giảm 1,5%, xuống còn 50.100 USD. Cứ 15 hộ gia đình thì có 1 hộ có mức thu nhập dưới 11.406 USD/năm. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1967.
Những sự thật về nghèo đói ở Mỹ - Ảnh 2

48,6 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế trong năm 2011 (giảm so với năm 2010). 9,4% trẻ em không có bảo hiểm y tế.

Những sự thật về nghèo đói ở Mỹ - Ảnh 3


Thu nhập của phụ nữ bằng 77% so với thu nhập của nam giới

Những sự thật về nghèo đói ở Mỹ - Ảnh 4

27,6% người Mỹ gốc Phi sống trong nghèo đói. Tỷ lệ đối với người Mỹ gốc Latinh và người Mỹ da trắng lần lượt là 25,3% và 9,8%.
Những sự thật về nghèo đói ở Mỹ - Ảnh 5

Hơn 1/8 người dưới 18 tuổi sống trong nghèo đói
Những sự thật về nghèo đói ở Mỹ - Ảnh 6