Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới

Theo BusinessInsider/Infonet

Dẫn đầu danh sách là Hong Kong, NewYork, Singapore... với số lượng nhà chọc trời tại Hong Kong lên đến hơn 7.000 tòa.

1. Hong Kong

Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới - Ảnh 1

Dân số: 7.061.200

Diện tích: 1.053 km²

Số tòa nhà trọc trời: 7.756

2. NewYork, Mỹ

Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới - Ảnh 2

Dân số: 8.336.697

Diện tích: 800 km²

Số tòa nhà trọc trời: 5.998

3. Singapore

Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới - Ảnh 3

Dân số: 5.312.400

Diện tích: 710 km²

Số tòa nhà trọc trời: 5.398

4. Chicago, Mỹ

Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới - Ảnh 4

Dân số: 2.707.120

Diện tích: 589 km²

Số tòa nhà trọc trời: 1.134

5. Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập

Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới - Ảnh 5

Dân số:  2.104.895

Diện tích: 3.885 km²

Số tòa nhà trọc trời: 629

6. Seoul, Hàn Quốc

Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới - Ảnh 6

Dân số: 10.581.728

Diện tích: 616 km²

Số tòa nhà trọc trời: 2.895

7. Sao Paulo, Brazil

Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới - Ảnh 7

Dân số: 11.316.149

Diện tích: 1.523 km²

Số tòa nhà trọc trời: 5.676

8. Thượng Hải, Trung Quốc

Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới - Ảnh 8

Dân số: 17.836.133

Diện tích: 6.639 km²

Số tòa nhà trọc trời: 1.005

9. BangKok, Thái Lan

Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới - Ảnh 9

Dân số: 8.280.925

Diện tích: 1.569 km²

Số tòa nhà trọc trời: 904

10. Tokyo, Nhật Bản

Những thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới - Ảnh 10

Dân số: 8.967.665

Diện tích: 621 km²

Số tòa nhà trọc trời: 2.707