Niềm tin và kỳ vọng

PV.

Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự kiện trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên của Bộ Tài chính.

Đ/c Đinh Tiến Dũng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính (từ tháng 11/2014 đến nay), nhiệm kỳ 2010 - 2015
Đ/c Đinh Tiến Dũng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính (từ tháng 11/2014 đến nay), nhiệm kỳ 2010 - 2015

Hướng về Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên Bộ Tài chính kỳ vọng và đặt niềm tin vào Đại hội. Thành công của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV là nguồn động lực tinh thần to lớn thôi thúc cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng ngành Tài chính ngày càng phát triển.

Từ nhiều tháng qua, trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính đã sôi nổi các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV. Đồng thời, Đảng bộ Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ thành công tốt đẹp. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Bộ Tài chính vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin và những kỳ vọng mới. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tài chính có nhiều đổi mới, luôn xác định xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng chi bộ và đảng viên là vấn đề quan trọng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng được giữ vững. Vai trò, vị thế của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy Đảng ngày càng được khẳng định. Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo các tổ chức Đảng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ XXIII (2010-2015) đã đề ra.

Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ trong giai đoạn 2015 - 2020. Đại hội và toàn Đảng bộ tin tưởng mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới xứng đáng với niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ, gương mẫu rèn luyện và phấn đấu, không ngừng nâng cao năng lực và trí tuệ, lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Những quyết định quan trọng của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và quyết tâm thúc đẩy Đảng bộ và toàn ngành Tài chính tiếp tục phát triển trong thời gian tới theo con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã sáng suốt lựa chọn.

Kết quả Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV là tiền đề và động lực quan trọng để xây dựng và phát triển Đảng bộ và ngành Tài chính trong 5 năm tới. Vì vậy, ngay sau Đại hội, các cấp ủy và tổ chức Đảng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, người cán bộ công chức Tài chính, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh, cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho.