Phát hiện sai phạm trong sử dụng kiểm toán viên

Theo ĐTCK

TCTC Online - Tin từ Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cho biết, trong 2 - 3 năm gần đây đã xảy ra khá nhiều trường hợp sai phạm về chấp hành quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của VACPA về đăng ký hành nghề kiểm toán. Được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, Hội vừa tổ chức kiểm tra bất thường các công ty có dấu hiệu sai phạm.

Sau khi kiểm tra đợt 1 tại 7 công ty, các sai phạm được phát hiện gồm: có kiểm toán viên (KTV) làm đơn đăng ký hành nghề kiểm toán toàn thời gian nhưng thực tế chỉ hành nghề bán thời gian (tức là vừa ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm việc ở công ty kiểm toán, vừa ký HĐLĐ làm việc ở đơn vị khác).

Có KTV làm đơn đăng ký hành nghề kiểm toán toàn thời gian nhưng thực tế không hành nghề (tức là HĐLĐ làm việc ở CTKT nhưng không làm việc cho CTKT đã ký HĐLĐ và làm việc ở một DN hoặc tổ chức khác)…

Ngoài ra, một số giám đốc CTKT có sai phạm trong quản lý và sử dụng kiểm toán viên (chấp nhận đăng ký hành nghề cho các KTV thực tế không hành nghề hoặc chỉ hành nghề bán thời gian).