Phạt tới 50 triệu đồng nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

(Theo Chinhphu.vn )

Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, hành vi trả lương cho người lao động với mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định có thể bị phạt tiền từ 20 – 50 triệu đồng.

Phạt tới 50 triệu đồng nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
Lương người lao động hiện còn rất eo hẹp

Người sử dụng lao động có hành vi này còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là hoàn trả số tiền lương chênh lệch cho người lao động và ít nhất 5 tháng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Đối với hành vi không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động hoặc không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, dự thảo đề xuất mức phạt tiền từ 10 – 25 triệu đồng.

Đồng thời dự thảo yêu cầu phải xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất hình thức cảnh cáo đối với hành vi không thông báo trước cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày về hình thức trả lương.

Đối với hành vi trả lương không đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động, dự thảo đề xuất mức phạt từ 20 – 50 triệu đồng. Đồng thời, phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách trả lương cho người lao động cho những ngày chậm trả và một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 5 – 7 triệu đồng  đối với hành vi trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định hoặc khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định. Ngoài ra, phạt tiền từ 15 – 30 triệu đồng đối với hành vi trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định.

Dự thảo này do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng, đang được công bố lấy ý kiến nhân dân.