Phó thủ tướng: Nợ công “vẫn an toàn”

Theo VnEconomy

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nói nợ công đến cuối năm 2012 đã tương đương 55,5% GDP, nhưng ông khẳng định “vẫn an toàn”.

Phó thủ tướng: Nợ công “vẫn an toàn”
Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu. Nguồn: Internet
Đăng đàn tại Quốc hội, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nói theo Luật Nợ công năm 2009, tại khoản 2 điều 1 có quy định phạm vi của nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương.

Theo cách tính đó thì đến 31/12/2012, nợ công tương đương 55,5% GDP, trong đó nợ Chính phủ là 43,1%, nợ được Chính phủ bảo lãnh là 11,5% và nợ chính quyền địa phương là 0,9% GDP.

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, “gần đây cũng có một số ý kiến nói là nợ công của chúng ta còn cao, đặc biệt cũng có ý kiến đề nghị tính nợ của các doanh nghiệp nhà nước vay của các tổ chức tín dụng, vay của nhà nước, vay trong ngoài nước”.

Về vấn đề này, ông Ninh nói trong nợ của doanh nghiệp nhà nước có nợ Chính phủ bảo lãnh và Chính phủ vay về cho vay lại thì khoản nợ này đã được tính trong nợ công theo quy định của Luật Nợ công. Còn nợ vay của các tổ chức tín dụng, thực hiện theo Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Ngân hàng thì các tổ chức tín dụng và ngân hàng kiểm tra, kiểm soát, thẩm định các dự án trên cơ sở đó cho vay và yêu cầu các doanh nghiệp phải tự vay và tự trả.

Phó thủ tướng cho hay, vừa rồi Chính phủ cũng đã giao cho các bộ, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tính toán các cân đối vĩ mô để đề xuất việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trước hết là cho hai dự án quốc lộ 1 và dự án đường 14.

Đây là một chủ trương đã được Ban Chấp hành Trung ương có nghị quyết, Quốc hội có nghị quyết, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện có những vướng mắc. “Chúng tôi xin phát hành trái phiếu Chính phủ nhưng theo nghị quyết của Quốc hội thì trái phiếu Chính phủ có bảo lãnh cho nên chưa thực hiện được”.

“Chúng tôi đang cho rà soát tiếp các dự án có khả năng thực hiện từ nay đến 2015 hết vốn nhưng chưa hoàn thành, hoặc những dự án quan trọng có tác động lan toả lớn đến thay đổi cơ cấu của nền kinh tế hoặc của từng vùng sẽ rà soát và xem xét một cách thận trọng. Sẽ kiến nghị và trình với Quốc hội cho xem xét việc mở rộng việc trái phiếu Chính phủ, như vậy nợ công của chúng ta vẫn an toàn”, ông Ninh nói.