Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh báo cáo Quốc hội quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2011

Theo chinhphu.vn

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều nay (20/5) Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã báo cáo Quốc hội quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2011.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh báo cáo Quốc hội quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2011
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trình bày báo cáo quyết toán NSNN năm 2011. Ảnh VGP/ Nhật Bắc

Báo cáo nêu rõ, năm 2011 thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh (không kể thu từ dầu thô và thu từ nhà, đất): Dự toán 347.285 tỷ đồng, quyết toán 383.097 tỷ đồng, vượt 35.812 tỷ đồng. Trong đó tăng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 25.835 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2011 thu từ dầu thô vượt cao nhất, tăng 40.905 tỷ đồng. Cụ thể, dự toán 69.300 tỷ đồng, quyết toán 110.205 tỷ đồng, vượt 40.905 tỷ đồng, nguyên nhân vượt thu chủ yếu do giá bán cao hơn mức dự kiến 28 USD/thùng. Tiếp đến, số thu từ nhà đất tăng 25.918 tỷ đồng so với dự toán, trong đó chủ yếu tăng từ thu tiền sử dụng đất là 21.824 tỷ đồng. Ngoài ra thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 12,3% tương đương 17.065 tỷ đồng,…

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đã đạt và vượt mục tiêu Quốc hội đặt ra, nhiệm vụ thu NSNN đạt và vượt dự toán Quốc hội giao.

Cũng trong năm 2011, chi ngân sách tăng 8,5% (61.954 tỷ đồng) so với dự toán (dự toán chi NSNN 725.600 tỷ đồng, quyết toán 787.554 tỷ đồng).

Theo báo cáo, năm 2011 riêng chi đầu tư phát triển tăng 37% (56.306 tỷ đồng). Chi trả nợ và viện trợ tăng 25.943 tỷ đồng so với dự toán, chủ yếu do Ngân sách địa phương trả nợ khoản huy động vốn trong nước là 10.912 tỷ đồng; ngân sách Trung ương tăng trả nợ 15.000 tỷ đồng đối với một số khoản huy động trong nước nhằm giảm nợ và trả lãi.

Điểm đáng chú ý, năm 2011 bội chi giảm so với mức Quốc hội cho phép 8.566 tỷ đồng. Cụ thể, Quốc hội quyết định mức bội chi NSNN 120.600 tỷ đồng, bằng 5,3% GDP; quyết toán số bội chi là 112.034 tỷ đồng, bằng 4,4% GDP.

Về thực hiện kết quả xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan thu, chi ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết: Tổng số kiến nghị liên quan NSNN là 4.966 tỷ đồng, đã thực hiện 4.092 tỷ đồng, đạt 82,4% số kiến nghị. Số còn lại chưa thực hiện được do một số nguyên nhân liên quan đến: Xuất toán, thu hồi nộp ngân sách chưa thực hiện triệt để do phải trừ dần vào thu nhập của đơn vị, cá nhân theo quy định, hoặc đang tổ chức xử lý; các khoản kiến nghị tăng thu, một số địa phương, đơn vị chưa đồng tình và có ý kiến lại, cần có thời gian rà soát, kiểm tra để xử lý theo quy định.

Cũng theo Phó Thủ tướng về kết quả xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quản lý tài chính - ngân sách theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán năm 2011 đối với công tác quản lý tài chính – ngân sách năm 2010, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã xử lý các hình thức kỷ luật là 226 đơn vị, cá nhân; số còn lại đang xem xét, xử lý theo quy định. Chính phủ vẫn tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.