VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Ấn Độ xây hơn 100 nhà chứa máy bay sát biên giới Pakistan, sẵn sàng đánh lớn?

Ấn Độ quyết định làm các hầm chứa máy bay tại biên giới sẽ có lớp tường bê tông dày, có thể chống lại đợt tấn công bằng vũ khí hạng nặng. Động thái này cho thấy New Delhi sẵn sàng cho một cuộc xung đột toàn diện với quốc gia láng giềng Pakistan.

Pakistan công bố bằng chứng bắn rơi tiêm kích Mirage 2000 của Ấn Độ

[Infographic] Tương quan sức mạnh quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan

Biên đội tàu sân bay Ấn Độ "biến mất" đầy bí ẩn, liên quan gì đến xung đột với Pakistan?

[Video] Diễn biến vụ Ấn Độ và Pakistan bắn rơi tiêm kích của nhau

[Infographic] Dấu ấn Việt Nam trong những sự kiện đa phương quan trọng

"Chính phủ đã phê duyệt dự án xây dựng khoảng 110 hầm trú ẩn kiên cố để bảo vệ chiến đấu cơ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc bom của đối phương. Chi phí của dự án vào khoảng hơn 700 triệu USD", <em>ANI</em> ngày 12-3 dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ.
"Chính phủ đã phê duyệt dự án xây dựng khoảng 110 hầm trú ẩn kiên cố để bảo vệ chiến đấu cơ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc bom của đối phương. Chi phí của dự án vào khoảng hơn 700 triệu USD", <em>ANI</em> ngày 12-3 dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ.
Nguồn tin cho biết c&aacute;c hầm chứa m&aacute;y bay n&agrave;y sẽ được x&acirc;y dựng theo từng giai đoạn tại c&aacute;c căn cứ gi&aacute;p Trung Quốc v&agrave; Pakistan, cho ph&eacute;p kh&ocirc;ng qu&acirc;n triển khai ti&ecirc;m k&iacute;ch Su-30MKI tại tiền tuyến m&agrave; kh&ocirc;ng cần lo ngại về nguy cơ bị ph&aacute; hủy do kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ tr&uacute; ẩn.
Nguồn tin cho biết các hầm chứa máy bay này sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn tại các căn cứ giáp Trung Quốc và Pakistan, cho phép không quân triển khai tiêm kích Su-30MKI tại tiền tuyến mà không cần lo ngại về nguy cơ bị phá hủy do không có chỗ trú ẩn.
C&aacute;c hầm chứa n&agrave;y sẽ được bảo vệ bởi lớp tường b&ecirc; t&ocirc;ng d&agrave;y c&oacute; khả năng chống lại những vụ tấn c&ocirc;ng bằng vũ kh&iacute; hạng nặng.
Các hầm chứa này sẽ được bảo vệ bởi lớp tường bê tông dày có khả năng chống lại những vụ tấn công bằng vũ khí hạng nặng.
Hiện kh&ocirc;ng qu&acirc;n Ấn Độ phải bố tr&iacute; phi đội ti&ecirc;m k&iacute;ch tại c&aacute;c căn cứ ph&iacute;a sau, c&aacute;ch xa bi&ecirc;n giới do thiếu hầm tr&uacute; ẩn.
Hiện không quân Ấn Độ phải bố trí phi đội tiêm kích tại các căn cứ phía sau, cách xa biên giới do thiếu hầm trú ẩn.
Đ&acirc;y được cho l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến New Delhi kh&ocirc;ng kịp phản ứng trong đợt tấn c&ocirc;ng của kh&ocirc;ng qu&acirc;n Pakistan v&agrave;o ng&agrave;y 27-2.
Đây được cho là nguyên nhân khiến New Delhi không kịp phản ứng trong đợt tấn công của không quân Pakistan vào ngày 27-2.
Trong cuộc chiến tranh với Pakistan năm 1965, nhiều m&aacute;y bay chiến đấu của Ấn Độ cũng bị ph&aacute; hủy do phải "phơi m&igrave;nh" tr&ecirc;n mặt đất.
Trong cuộc chiến tranh với Pakistan năm 1965, nhiều máy bay chiến đấu của Ấn Độ cũng bị phá hủy do phải "phơi mình" trên mặt đất.
Quan hệ Ấn Độ - Pakistan trở n&ecirc;n căng thẳng từ cuối th&aacute;ng 2, khi kh&ocirc;ng qu&acirc;n Ấn Độ n&eacute;m bom trại huấn luyện một tổ chức khủng bố trong khu vực do Pakistan kiểm so&aacute;t ở Kashmir.
Quan hệ Ấn Độ - Pakistan trở nên căng thẳng từ cuối tháng 2, khi không quân Ấn Độ ném bom trại huấn luyện một tổ chức khủng bố trong khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir.
Pakistan sau đ&oacute; đ&aacute;p trả bằng c&aacute;ch điều ti&ecirc;m k&iacute;ch x&acirc;m nhập v&ugrave;ng trời Ấn Độ, l&agrave;m nổ ra cuộc kh&ocirc;ng chiến lớn v&agrave;o ng&agrave;y 27-2.
Pakistan sau đó đáp trả bằng cách điều tiêm kích xâm nhập vùng trời Ấn Độ, làm nổ ra cuộc không chiến lớn vào ngày 27-2.
Một ti&ecirc;m k&iacute;ch Ấn Độ bị bắn rơi trong trận chiến, phi c&ocirc;ng bị bắt l&agrave;m t&ugrave; binh. Căng thẳng hạ nhiệt sau khi Pakistan trao trả phi c&ocirc;ng hai ng&agrave;y sau đ&oacute;, nhưng tại khu vực Kashmir vẫn xảy ra những vụ chạm s&uacute;ng lẻ tẻ giữa binh sĩ hai nước
Một tiêm kích Ấn Độ bị bắn rơi trong trận chiến, phi công bị bắt làm tù binh. Căng thẳng hạ nhiệt sau khi Pakistan trao trả phi công hai ngày sau đó, nhưng tại khu vực Kashmir vẫn xảy ra những vụ chạm súng lẻ tẻ giữa binh sĩ hai nước
Trong khi đ&oacute; tờ Hindustan Times dẫn một nguồn tin t&igrave;nh b&aacute;o Ấn Độ cho biết, Pakistan đang đưa qu&acirc;n đội v&agrave;o trạng th&aacute;i b&aacute;o động dọc bi&ecirc;n giới Ấn Độ, trong đ&oacute; to&agrave;n bộ phi đội F-16 đ&atilde; được triển khai đến khu vực n&agrave;y.
Trong khi đó tờ Hindustan Times dẫn một nguồn tin tình báo Ấn Độ cho biết, Pakistan đang đưa quân đội vào trạng thái báo động dọc biên giới Ấn Độ, trong đó toàn bộ phi đội F-16 đã được triển khai đến khu vực này.
Việc ch&iacute;nh quyền Pakistan kh&ocirc;ng mở cửa kh&ocirc;ng phận dọc bi&ecirc;n giới Ấn Độ sau khi phong tỏa khu vực n&agrave;y từ cuối th&aacute;ng 2 l&agrave; một dấu hiệu cho thấy kh&ocirc;ng qu&acirc;n Pakistan vẫn đang trong t&igrave;nh trạng sẵn s&agrave;ng chiến đấu.
Việc chính quyền Pakistan không mở cửa không phận dọc biên giới Ấn Độ sau khi phong tỏa khu vực này từ cuối tháng 2 là một dấu hiệu cho thấy không quân Pakistan vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
C&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute;, lữ đo&agrave;n đặc nhiệm đến từ Sialkot của qu&acirc;n đội Pakistan cũng đ&atilde; được triển khai đến dọc đường kiểm so&aacute;t (LoC) ở Jammu and Kashmir. Hiện hai quốc gia vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, sẵn s&agrave;ng b&ugrave;ng ph&aacute;t th&agrave;nh xung đột cục bộ.
Cùng lúc đó, lữ đoàn đặc nhiệm đến từ Sialkot của quân đội Pakistan cũng đã được triển khai đến dọc đường kiểm soát (LoC) ở Jammu and Kashmir. Hiện hai quốc gia vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, sẵn sàng bùng phát thành xung đột cục bộ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM