VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Ảnh] Ngành BHXH Việt Nam chi trả kịp thời người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời quan, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan đẩy nhanh việc chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, số người lao động và đơn vị sử dụng người lao động nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tăng lên nhanh chóng. Để kịp thời chi trả cho người lao động và người sử dụng lao động, BHXH các cấp đã và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để đảm bảo tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động một cách nhanh nhất.

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP, do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì (ngày 01/10/2021)
BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP, do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì (ngày 01/10/2021)
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra việc hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH ToTo Việt Nam
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra việc hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH ToTo Việt Nam
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc với BHXH TP. Hà Nội về việc triển khai hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc với BHXH TP. Hà Nội về việc triển khai hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố
Người lao động liên hệ giải quyết chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại bộ phận Một cửa BHXH tỉnh Phú Yên
Người lao động liên hệ giải quyết chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại bộ phận Một cửa BHXH tỉnh Phú Yên
BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hỗ trợ cho người lao động
BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hỗ trợ cho người lao động
Người lao động tại Hà Nội vui mừng khi nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả nhanh chóng, kịp thời từ cơ quan BHXH
Người lao động tại Hà Nội vui mừng khi nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả nhanh chóng, kịp thời từ cơ quan BHXH
Đến ngày 25/11/2021 đã có trên 12,1 triệu người lao động và hơn 363 nghìn đơn vị đã được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Đến ngày 25/11/2021 đã có trên 12,1 triệu người lao động và hơn 363 nghìn đơn vị đã được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động đến làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại BHXH TP. Hồ Chí Minh
Người lao động đến làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại BHXH TP. Hồ Chí Minh
Lãnh đạo BHXH Việt Nam kiểm tra danh sách chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam.
Lãnh đạo BHXH Việt Nam kiểm tra danh sách chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam.
Gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia và người dân, bởi kịp thời hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây thể hiện tính nhân văn trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước
Gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia và người dân, bởi kịp thời hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây thể hiện tính nhân văn trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước
Các địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động thuộc diện hưởng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hoàn thành theo kế hoạch đề ra
Các địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động thuộc diện hưởng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hoàn thành theo kế hoạch đề ra
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM