Thông tư số 25/2021/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam


Ngày 07/04/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 25/2021/TT-BTC.