Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình KT-XH năm 2012, kế hoạch năm 2013

(Theo Chinhphu.vn )

Sáng nay, 31/10, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch năm 2013.

Cả ngày hôm qua, 30/10, Quốc hội đã có phiên làm việc về nội dung này với ý kiến phát biểu của 48 đại biểu Quốc hội của 45 tỉnh, thành phố.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như tình hình và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xử lý hàng tồn kho, biến động của một số hàng hóa: xăng, dầu, vàng…, xóa đói giảm nghèo, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự quá tải của các bệnh viện, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, các đại biểu thảo luận về mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kinh tế; tái cơ cấu hệ thống tín dụng; đầu tư, xây dựng nông thôn mới; thực hiện lộ trình tăng lương; phân bổ ngân sách trung ương…

Nhìn chung các ý kiến đại biểu nhất trí với báo cáo của Chính phủ và báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; cho rằng, báo cáo đã thể hiện bao quát, khá rõ các mặt của tình hình KT-XH của đất nước, nhìn thẳng vào những hạn chế yếu kém và đã đề ra được các nhóm giải pháp phù hợp với tình hình đất nước, có tính khả thi cao.

Tuy nhiên, các ý kiến đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, lạm phát vẫn có nguy cơ tăng cao trở lại, nợ xấu, hàng tồn kho, lãi suất tín dụng còn cao...

Các đại biểu Quốc hội cơ bản ủng hộ 9 nhóm giải pháp được Chính phủ đưa ra, đồng thời nhấn mạnh, các giải pháp đó phải được thực hiện quyết liệt với quyết tâm cao để đưa nền kinh tế tiếp tục khởi sắc.