Quyết định số 828/QĐ-BTC:

Quy chế Văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính


Ngày 08/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 828/QĐ-BTC về quy chế Văn hóa công sở tại các đơn vị trực thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 828/QĐ-BTC.