Quý I/2013: Khối ngoại mua ròng 4.100 tỷ đồng

Theo TTVN

Tháng 3/2013 kết thúc với sự khác biệt rõ rệt trên hai sàn. Trong khi VN-Index tăng nhẹ 3,4% trong tháng 3, từ 474 điểm lên 491 điểm thì HNX-Index lại giảm 3,9% từ 62,56 điểm xuống 60,25 điểm.

Khối ngoại mua ròng 3.700 tỷ đồng trên sàn HSX trong 3 tháng đầu năm 2013, cao hơn cả năm 2012. Các mã được giải ngân nhiều nhất là HPG, DPM, VIC... trong khi CTG bị ETF bán mạnh.

Tháng 3/2013 kết thúc với sự khác biệt rõ rệt trên hai sàn. Trong khi VN-Index tăng nhẹ 3,4% trong tháng 3, từ 474 điểm lên 491 điểm thì HNX-Index lại giảm 3,9% từ 62,56 điểm xuống 60,25 điểm.

Hoạt động cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF FTSE và Market Vector trong tháng 3 đã tác động mạnh đến thị trường. Trong tháng 3/2013, khối ngoạị mua ròng 1.175 tỷ đồng trên sàn HSX trong khi chỉ mua ròng 25 tỷ đồng trên sàn Hà Nội.

Quý I/2013: Khối ngoại mua ròng 4.100 tỷ đồng - Ảnh 1


Quý I/2013: Khối ngoại mua ròng 4.100 tỷ đồng - Ảnh 2


Trong tháng 3/2013, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VIC, giá trị mua ròng 254 tỷ đồng trong đó có lệnh mua thỏa thuận gần 4,5 triệu cổ phiếu vào đầu tháng. HPG, GMD được các quỹ ETF tăng tỷ trọng trong danh mục, được khối ngoại mua ròng hơn 160 tỷ đồng trong tháng 3. Các mã khác được khối ngoại giải ngân mạnh (tính theo giá trị giao dịch) còn có MSN, GAS, DPM, HSG, VCB, PPC..

Trong khi đó, CTG bị loại ra khỏi danh mục của FTSE, bị khối ngoại bán ròng 26,7 triệu cổ phiếu trong tháng 3, tương đương bị bán ròng hơn 511 tỷ đồng. Hai mã khác bị bán ròng mạnh là BVH và EIB,

Quý I/2013: Khối ngoại mua ròng 4.100 tỷ đồng - Ảnh 3
Các CP được khối ngoại giao dịch nhiều nhất tháng 3 (tính theo GTGD và KLGD)

Tính chung trong quý 1/2013, khối ngoại đã mua ròng 3.700 tỷ trên sàn HSX, tương đương mua ròng hơn 160 triệu cổ phiếu, trong khi mua ròng trên HNX 35 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 400 tỷ đồng.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2013, khối ngoại đã đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam 4.100 tỷ đồng, tương đương gần 200 triệu USD.

Quý I/2013: Khối ngoại mua ròng 4.100 tỷ đồng - Ảnh 4

Các mã được khối ngoại giao dịch nhiều nhất 3 tháng đầu năm 2013 (tính theo KLGD)

Các cổ phiếu được khối ngoại giải ngân nhiều nhất trong quý 1/2013 là HPG (mua ròng 420 tỷ đồng), tiếp theo là DPM (mua ròng 395 tỷ đồng), VIC (mua ròng 337 tỷ đồng), GAS, VCB, STB, MBB, HAG…

Quý I/2013: Khối ngoại mua ròng 4.100 tỷ đồng - Ảnh 5

Các mã được khối ngoại giao dịch nhiều nhất 3 tháng đầu năm 2013 (tính theo GTGD)

Trong khi các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị trong 3 tháng đầu năm 2013 là CTG (bán ròng 383 tỷ đồng), REE (96 tỷ), EIB (55 tỷ), KDH. DRC, VNM...