Quý I/2022, DATC phối hợp cùng các ngân hàng xử lý nợ gần 1.500 tỷ đồng

PV.

Trong quý I/2022, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã hợp tác với ngân hàng ACB, MB Bank, BIDV, Agribank để xử lý nợ và tái cơ cấu cho 06 doanh nghiệp với tổng giá trị nợ xử lý đạt gần 1.500 tỷ đồng.

Thông tin từ DATC cho biết, trong quý I/2022, tình hình hoạt động của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Ngay từ đầu năm, Ban Lãnh đạo DATC đã có sự chỉ đạo, đôn đốc sát sao để các đơn vị trong Công ty chủ động thực hiện nhiệm vụ với khí thế phấn khởi và quyết tâm cao. Nhờ vậy, các hoạt động theo nhiệm vụ chính trị được giao và hoạt động theo cơ chế thị trường tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tốt.

Cụ thể, trong quý I/2022, DATC đã hợp tác với ngân hàng ACB, MB Bank, BIDV, Agribank để xử lý nợ và tái cơ cấu cho 06 doanh nghiệp với tổng giá trị nợ xử lý đạt gần 1.500 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm doanh thu và lợi nhuận hoạt động đạt tương ứng 26,7% và 21,7% so với kế hoạch cả năm.

Cũng trong quý I/2022, DATC đã hoàn thành thoái vốn tại 2 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Lilama3, Công ty Cổ phần Nạo vét & xây dựng đường thủy) và thoái 1 phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.

Qua đó, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn lực đầu tư để mở rộng thị trường kinh doanh, tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo của phương án tái cơ cấu thông qua xử lý nợ với DATC.

Quý II/2022, DATC tiếp tục triển khai các hoạt động thoái vốn, xử lý nợ và tài sản theo kế hoạch và tăng cường hợp tác với các tổ chức tín dụng. Tổng giá trị xử lý nợ và tài sản lũy kế 6 tháng đầu năm sẽ góp phần tạo doanh thu và lợi nhuận dự kiến đạt 50% kế hoạch cả năm 2022.