Quyết định số 384/QĐ-BTC:

Quyết định sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập


Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 23/03/2020 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 384/QĐ-BTC.