Sắp áp trần phí rút tiền mặt ATM?

Theo news.zing.vn

(Tài chính) Theo dự thảo Thông tư Ngân hàng Nhà nước mới ban hành, các nhà băng được ấn định mức phí rút tiền mặt tại ATM, nhưng không vượt quá 0,05% tổng giá trị tiền rút ra.

Với phí nộp tiền mặt, các nhà băng được tự quyết, song không được vượt quá 0,03% tổng giá trị tiền mặt nộp vào tài khoản. Với tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, mức phí cao nhất sẽ là 0,005% giá trị tiền mặt nộp hoặc rút. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu, tất cả các loại phí này cần được niêm yết công khai.

15 ngày trước khi ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung biểu phí dịch vụ tiền mặt, các ngân hàng cần gửi biểu phí dịch vụ cho vụ Thanh toán, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng. Các nhà băng cũng có nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp kịp thời thắc mắc của khách hàng liên quan đến phí dịch vụ tiền mặt, dự thảo văn bản của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu của Thông tư nói trên là hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội liên quan đến sử dụng tiền mặt. Đồng thời, việc quy định cụ thể phí dịch vụ tiền mặt cũng góp phần phát triển chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Hiện tại, phí rút tiền mặt ngoại mạng của các ngân hàng phổ biến trên 3.000 đồng/lần. Một số nhà băng cũng đã triển khi thu phí rút tiền nội mạng, dao động 1.000-2.000 đồng/lần.