Sắp có hướng dẫn xử lý hình sự trong lĩnh vực chứng khoán

Theo Báo Đầu tư

Bộ Tư pháp cho biết, dự kiến trong tháng 12 này sẽ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và chứng khoán.

Sắp có hướng dẫn xử lý hình sự trong lĩnh vực chứng khoán

    Theo kế hoạch, lẽ ra Thông tư đã được ban hành vào tháng 6/2012.

    Trong quá trình xây dựng Thông tư, vấn đề thu hút các thành viên thị trường chứng khoán, các chuyên gia pháp lý cho ý kiến nhiều nhất là cơ sở xác định ranh giới giữa xử lý hình sự và hành chính. Ban soạn thảo đã không khỏi lúng túng khi xử lý vấn đề này, bởi việc đưa ra mức thu lợi bất chính, hay mức gây thiệt hại về vật chất phải phù hợp với đặc thù giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhưng cũng phải tương đương với mặt bằng của các loại tội phạm kinh tế khác được quy định trong Bộ luật Hình sự, để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.