Sau quỹ mở và quỹ ETF, loại quỹ nào sắp xuất hiện?

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Chỉ trong hơn một năm qua, thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự ra đời của 15 quỹ mở và 2 quỹ ETF. Tiếp sau các loại hình quỹ này, loại hình quỹ mới nào sẽ xuất hiện để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư?

Sau quỹ mở và quỹ ETF, loại quỹ nào sắp xuất hiện?
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Triển vọng có thêm 2 sản phẩm

Nhìn ở khía cạnh mức độ pháp lý đã mở đường, cũng như chuyển động từ thị trường cho thấy, có ít nhất 2 sản phẩm mới sẽ nối gót quỹ mở và quỹ ETF xuất hiện trong tương lai gần.

Lãnh đạo Vụ Quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, bên cạnh việc khuyến khích phát triển các sản phẩm quỹ mở, quỹ ETF, với quy định pháp lý đã sẵn sàng, trong thời gian tới, UBCK cũng khuyến khích các công ty quản lý quỹ sớm cho ra đời những sản phẩm mới như: quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán.

Việc thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản được quy định tại Thông tư 228/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Chính sách này nhằm đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán trên TTCK, thu hút nguồn vốn đa dạng, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn từ dân cư, NĐT tổ chức, tổ chức tài chính đầu tư vào bất động sản, đồng thời giảm sự phụ thuộc của thị trường bất động sản vào nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại, góp phần xử lý nợ xấu là các tài sản bất động sản của hệ thống ngân hàng.

Chuyển động từ TTCK, cộng với một loạt cải cách tại hai luật “xương sống” điều chỉnh hoạt động của thị trường bất động sản là Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua cho thấy, việc thành lập quỹ đầu tư bất động sản đang được một số thành viên thị trường quan tâm. Nhiều khả năng, trong tương lai gần, những quỹ đầu tư bất động sản đầu tiên sẽ được ra mắt công chúng đầu tư.

Sản phẩm mới thứ hai được quy định pháp lý mở đường cho phép thành lập và hoạt động đó là công ty đầu tư chứng khoán. Hành lang pháp lý cho tổ chức này hoạt động được quy định tại Thông tư 227/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, việc chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng lần đầu ra công chúng phải được công ty quản lý quỹ đăng ký với UBCK. Hướng dẫn pháp lý của Thông tư 227 nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong việc huy động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán, giải quyết nhu cầu chuyển nhượng chứng chỉ quỹ cho các cá nhân và chuyển đổi mô hình từ quỹ thành viên sang mô hình công ty đầu tư chứng khoán. 

Chờ thêm quỹ hưu trí tự nguyện

Một sản phẩm mới khác cũng đang được các thành viên thị trường mong muốn sớm xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam, đó là quỹ hưu trí tự nguyện.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2014 vừa diễn ra, Nhóm công tác Thị trường vốn kiến nghị, Chính phủ Việt Nam cần thúc đẩy việc thành lập quỹ hưu trí tự nguyện, nhằm tạo thêm nguồn cầu đáng kể đối với thị trường tài chính nói chung và cổ phần hóa nói riêng.

“Đầu năm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định 144/2014 phê duyệt Đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại Việt Nam. Chính sách này sẽ khuyến khích người sử dụng lao động (doanh nghiệp) và người lao động tham gia phát triển quỹ hưu trí tự nguyện.

Do đó, cần khẩn trương có các văn bản hướng dẫn chi tiết, để sản phẩm này sớm xuất hiện tại Việt Nam”, ông Tomaso Andreatta, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phát biểu tại kỳ họp VBF cuối kỳ 2014, đồng thời cho biết, các công ty đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện. Tuy nhiên, để tạo động lực cho loại hình quỹ này phát triển nhanh trong giai đoạn đầu, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, Việt Nam cần tạo ra những ưu đãi thuế cho các đối tượng tham gia quỹ.

“Việc sớm hình thành quỹ hưu trí tự nguyện không chỉ giúp Việt Nam cải thiện an sinh xã hội, tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn hơn trong mắt NĐT nước ngoài, mà còn giúp TTCK gia tăng sức cầu bền vững và dài hạn, đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư”, ông Tomaso Andreatta nhấn mạnh.