Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa cuối tháng 5/2014

Theo customs.gov.vn

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan mới nhất cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 năm 2014 (từ 16/05 đến 31/05) đạt  gần 14,09  tỷ USD, tăng 25,8% tương ứng tăng gần 2,89 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2014. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 7,7 tỷ USD, tăng 15,2% tương ứng tăng gần 1,02 tỷ USD so với nửa đầu tháng 5/2014.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 5/2014 đạt hơn 116,04 tỷ USD, tăng 13,1% tương ứng tăng  hơn 13,44 tỷ USD so với tháng 5 tháng đầu năm/2013. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 5/2014 đạt hơn 68,65 tỷ USD, tăng 14,6% tương ứng tăng gần 8,76 tỷ USD so với tháng 5 tháng đầu năm 2013 và chiếm 59,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 5/2014 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 442 triệu USD, tuy nhiên cán cân thương mại của tháng 5/2014 thâm hụt 369 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 5/2014 thặng dư gần 1,52 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 5/2014 đạt 660 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 5/2014 đạt gần 3,96 tỷ USD.

Về xuất khẩu

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 05/2014 đạt gần 7,27 tỷ USD, tăng 42,4% (tương ứng tăng hơn 2,16 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 05/2014.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng mạnh trong nửa cuối tháng 5/2014 là: dầu thô tăng 578 triệu USD; hàng dệt may tăng 266 triệu USD; giầy dép các loại tăng 148 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 124 triệu USD; hàng thủy sản tăng 119 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 117 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 100 triệu USD, .... Bên cạnh đó một số ít các nhóm hàng có kim ngạch giảm nhẹ như: quặng và khoáng sản giảm 8 triệu USD; cà phê giảm 7 triệu USD; ...

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 5/2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam  gần 58,78 tỷ USD, tăng 15,9%  tương ứng tăng hơn 8,07 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2013.

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa cuối tháng 5/2014 - Ảnh 1

Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 4,18 tỷ USD, tăng 28,7%  tương ứng tăng 933 triệu USD so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2014 của nhóm các doanh nghiệp này lên  gần 36,31 tỷ USD, tăng 18,3%  tương ứng tăng gần gần 5,63 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 62,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2014 đạt hơn 6,82 tỷ USD, tăng 11,9% (tương ứng tăng 724 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 5/2014.

Kim ngạch nhập khẩu kỳ này tăng nhẹ chủ yếu do tăng giảm của các mặt hàng sau: sắt thép các loại tăng 232 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 210 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 158 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 100 triệu USD; phân bón các loại tăng 42 triệu USD; ... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch trong kỳ giảm như: đậu tương giảm 39 triệu USD; kim loại thường khác giảm 30 triệu USD; điện thoại và linh kiện giảm 29 triệu USD; ...
Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 5/2014, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 57,26 tỷ USD, tăng 10,3% (tương ứng tăng gần 5,37 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa cuối tháng 5/2014 - Ảnh 2

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 3,52 tỷ USD, tăng 2,5%  tương ứng tăng 86 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 5/2014, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 5/2014 đạt gần 32,35 tỷ USD, tăng 10,7% tương ứng tăng gần 3,13 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 56,7% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa cuối tháng 5/2014 - Ảnh 3