Số liệu thị trường tiền tệ tháng 3/2020

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 04/2020

Thị trường tiền tệ tháng 3/2020

Số liệu thị trường tiền tệ tháng 3/2020 - Ảnh 1

Tháng 3/2020, chỉ số USD biến động khá mạnh. Theo đó, chỉ số USD đạt mức thấp nhất vào đầu tháng, sau đó dần hồi phục và tăng nhẹ vào cuối tháng. Cụ thể, chỉ số USD đạt mức thấp nhất tại 95 điểm (ngày 9/3), đạt mức cao nhất tại 102,47 điểm (ngày 23/3), sau đó chỉ số USD giảm xuống mức 99,44 (ngày 31/3).