Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 11 năm 2019

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 12/2019

Thị trường xăng, dầu tháng 11 năm 2019

Tháng 11/2019, giá bán xăng dầu trong nước được điều chỉnh 2 lần, cụ thể như sau:

- Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 8733/BCT-TTTN điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối áp dụng giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92: 19.507 đồng/lít, xăng RON95 - III: 20.796 đồng/lít, dầu hỏa: 14.968 đồng/lít, dầu Điêzen 0.05S: 15.963 đồng/lít, dầu madut 180CST 3.5S: 11.942 đồng/kg.

- Ngày 30/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 9139/BCT-TTTN về điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối áp dụng giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92: 19.819 đồng/lít, Xăng RON95- III: 21.079 đồng/lít, Dầu hỏa: 14.962 đồng/lít, Dầu Điêzen 0.05S: 15.988 đồng/lít, Dầu madut 180CST 3.5S: 11.188 đồng/kg.

Hiện nay, giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ sau 15 giờ ngày 30/11/2019, cụ thể như sau:

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 11 năm 2019 - Ảnh 1