So sánh các khoản cho vay tiêu dùng cá nhân

Theo taichinhtieudung.com

(Tài chính) Đánh giá thời hạn của khoản vay và so sánh tỷ lệ lãi suất, khoản phải trả hàng tháng và các khoản thu khác. Quá trình này sẽ giúp bạn có quyết định chọn một khoản vay tín chấp tốt nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

• So sánh lãi suất: Một khoản vay tiêu dùng không thế chấp tài sản đảm bảo có thể được so sánh chủ yếu dựa trên các yếu tố như: mức lãi suất có khác nhau giữa các ngân hàng phụ thuộc vào hồ sơ của bạn, tiếp tục liên quan đến nghề nghiệp của bạn, mức lương/thu nhập, lịch sử tín dụng, … và Công ty mà bạn làm việc tại đó. Lãi suất cho vay tín chấp tiêu dùng dao động từ 14% đến 60%. Tỷ lệ lãi suất thấp nhất nếu bạn đang làm việc trong các công ty hàng đầu của Việt Nam và bạn có thu nhập trên 8 triệu đồng và chuyển khoản qua ngân hàng.

• Chi phí khác: Bạn cũng nên kiểm tra những chi phí khác như phí xử lý hồ sơ, phí phạt thanh toán trước hạn và chi phí chuẩn bị hồ sơ bởi vì những chi phí này cũng làm tăng thêm tổng chi phí nguồn vốn vay tieu dung của bạn và những khoản chi phí này khác nhau cho từng ngân hàng. Thông thường những đề nghị về khoản vay tín chấp của khách hàng được ngân hàng xử lý miễn phí và phí tất toán hợp đồng tín dụng nằm trong khoản từ 2% đến 5% tính trên dư nợ hiện tại.

• Đánh giá các sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp khác nhau: Trước tiên bạn cần tính toán chi phí toàn bộ khoản vay qua ngân hàng chiếm chi phí về lãi suất và các khoản phí khác như thế nào. Đánh giá thời hạn của khoản vay và so sánh tỷ lệ lãi suất, khoản phải trả hàng tháng và các khoản thu khác. Quá trình này sẽ giúp bạn có quyết định chọn một khoản vay tín chấp tốt nhất.

• Thu nhập hàng tháng: Khoản phải trả hàng tháng là khoản chi phí hàng tháng bạn phải thanh toán cho ngân hàng, được tạo ra từ số tiền gốc và lãi suất chia đều hàng tháng trong thời hạn cho vay. Tính số tiền thanh toán hàng tháng khi sử dụng Công cụ tính toán lãi suất cho vay của chúng tôi để so sánh khoản phải trả hàng tháng cho từng ngân hàng.

• Thời hạn vay: Là thời gian thanh toán của bạn cho ngân hàng khi bạn thực hiện một khoản vay tiêu dùng tín chấp tại ngân hàng, thời gian này dao động khoảng từ 1 năm đến 6 năm tùy tổ chức cho vay. Nếu khoản vay tieu dung tín chấp của bạn có thời hạn dài hơn bạn sẽ phải thanh toán khoản chi phí về lãi suất cao hơn và số tiền thanh toán hàng tháng của bạn sẽ được giảm đi, ngược lại một khoản vay tín chấp với thời hạn thanh toán ngắn hơn sẽ giúp chi phí cho lãi suất của khoản vay tín chấp giảm xuống và số tiền thanh toán hàng tháng của bạn cao hơn. Bạn phải so sánh các khoản vay tín chấp bằng các giữ thời hạn vay liên tục trong suốt quá trình tìm kiếm để có được kết quả so sánh chính xác nhất.

• Kiểm tra đủ điều kiện vay: Trước khi thực hiện một khoản vay tín chấp bạn phải biết các điều kiện cho vay tín chấp tại các ngân hàng khác nhau như thế nào dựa trên những tiêu chí mà ngân hàng cung cấp về một khoản vay tín chấp. Kiểm tra các điều kiện sẽ giúp bạn tìm thấy những khoản vay tín chấp mà bạn có thể đáp ứng thông qua công cụ tìm kiếm sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp tốt nhất của chúng tôi.

• Thời gian xử lý hồ sơ vay: Nó sẽ trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất để bạn đánh giá một khoản vay tiêu dùng tín chấpcó đáp ứng đúng nhu cầu của bạn khi đã so sánh các chi phí khác. Thời gian xử lý hồ sơ vay là thời gian các ngân hàng tiếp nhận hồ sơ vay tín chấp thông thường thời gian này dao động từ 1 ngày đến 7 ngày làm việc.

• Làm thế nào để có thể giảm chi phí về lãi suất cho vay: Nếu bạn đã vay một khoản vay tiêu dùng tín chấp từ ngân hàng và bạn mong muốn chi phí phải thanh toán cho khoản vay này là thấp nhất, bằng cách tất toán khoản vay trước hạn sẽ giúp bạn giảm được chi phí về lãi suất rất nhiều. Điều này sẽ dễ dàng thấy được khi bạn so sánh một khoản vay tín chấp trong 1 năm và một khoản vay tín chấp trong thời gian dài hơn, để giảm được chi phí về lãi suất cho vay tín chấp khi bạn đã thực hiện một khoản vay tín chấp với thời hạn 5 năm, giảm thời hạn vay còn lại trong  1 năm hoặc 2 năm bằng cách tất toán khoản vay trước hạn, chi phí về lãi suất sẽ giảm đi rất nhiều.